Hồ sơ cá nhân

14:05 12/12/2016

File đính kèm

Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch (mẫu 4a-BNV/2007) Tải về
Mẫu Kê khai tài sản thu nhập (theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ) Tải về
Đơn xin đi nước ngoài về việc riêng Tải về
Giấy xác nhận đã giải quyết những tồn tại với Nhà trường trước khi CCT hoặc NV Tải về
Giấy chứng nhận công tác tại trường Tải về