Đội ngũ nhân sự


ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Lý lịch khoa học

1

Đoàn Võ Việt

PTP. Phụ trách

Thạc sĩ

Xem

 2 Vũ Thị Hải Minh
 Phó Trưởng phòng
 Thạc sĩ
Xem

3

Nguyễn Quốc Thọ

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

4

Phạm Thái Hiền

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 Cử nhân

 

6

Lê Đình Luân

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

7

Hoàng Thị Mai

Chuyên viên

 Cử nhân

 

8

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

9

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

Bác sĩ

 

10

Đoàn Thị Thanh Hằng

Chuyên viên

Y sĩ

 

11

Nguyễn Thị Thanh Điểm

Chuyên viên

Y sĩ

 

 12Đỗ Thiên Bổng
Chuyên viên
Thạc si